Missouri State University

Thành lập: 1905

Vị trí: Springfield, Missouri

Đại học Missouri (Missouri State University) là trường công lập, được thành lập năm 1905 tại Springfield, Missouri. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, 1 bằng chuyên viên, 1 bằng tiến sỹ. Trường đang có những suất học bổng $12,750 cho học sinh của Nam Anh.

Tại sao nên chọn trường?

  • #1Nằm trong Danh sách những trường Đại học hàng đầu tại Mỹ theo tạp chí Frobes.
  • #2Danh hiệu “Trường tốt nhất khu vực Trung Tây” Hoa Kỳ bởi The Princeton Review
  • #3Có tên trong Bảng Danh Dự năm 2013 của tổng thống Mỹ về Dịch Vụ Cộng Đồng Giáo Dục Bậc Cao

Thông tin học bổng

10 12,750

Quy trình xét tuyển tại NAS

Vì sao chọn chúng tôi?

12 1000 100+ 03 10 100+

Các học sinh nhận học bổng của trường

Học bổng 2019

03 Đăng ký ngay

Đăng ký phỏng vấn học bổng