Grand Rapids Christian School

Thành lập: 1920

Vị trí: Grand Rapids, West Michigan

Được thành lập năm 1920, Grand Rapids là trường THPT nổi tiếng tại vùng West Michigan. Danh tiếng và vị thế của trường đã thu hút rất nhiều học sinh tới từ các nơi trong thế giới. Trường đang có những suất học bổng $10,000 cho học sinh của Nam Anh.

Tại sao nên chọn trường?

  • #1Xếp hạng #7 về các hoạt động thể thao trong các trường trung học toàn bang Michigan
  • #2Xếp hạng #1 trường trung học tư thục tốt nhất khu vực Grand Rapids
  • #3Grand Rapids chú trọng đào tạo các môn STEM, các môn học dự bị đại học. 14 khóa AP, trang bị cho học sinh trở thành người giải quyết vấn đề, nhà đổi mới và nhà tư tưởng logic, những người sẵn sàng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.

Thông tin học bổng

10 10,000

Quy trình xét tuyển tại NAS

Vì sao chọn chúng tôi?

12 1000 100+ 03 10 100+

Các học sinh nhận học bổng của trường

Học bổng 2019

02 Đăng ký ngay

Đăng ký phỏng vấn học bổng